کاهش هزینه تامین مالی و کسب اعتبار بیشتر، با رتبه بندی اعتباری، شما هم بهره مند شوید!

ثبت نام در کنفرانس

درباره کنفرانس رتبه بندی و مدیریت ریسک اعتباری

اولین کنفرانس رتبه بندی و مدیریت ریسک اعتباری، به عنوان اولین و بزرگ‌ترین گردهمایی در خصوص رتبه بندی اعتباری، رتبه بندی حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک اعتباری؛ سعی بر آن دارد تا نقش مهم و موثری در راستای توسعه مباحث رتبه بندی اعتباری، آشنایی با ارزش های ایجاد شده در این بستر و توسعه و رشد کیفیت و کاهش هزینه های تامین مالی شرکت ها و سازمان ها داشته باشد.
این کنفرانس سعی بر آن دارد تا علاوه بر طرح مباحث پیرامون رتبه بندی و مدیریت ریسک اعتباری با متخصصان و صحنه گردانان اصلی این اکو سیستم (زیست بوم)، برترین رتبه های کسب شده در حاکمیت شرکتی به عنوان برگزیدگان برتر معرفی و به ایشان تندیس برترین شرکت های کنفرانس را به عنوان بزرگ‌ترین افتخار در رتبه بندی حاکمیت شرکتی ایران اهدا نماید.

از کنفرانس رتبه بندی و مدیریت ریسک اعتباری حمایت کنید…                                                                   حمایت از کنفرانس

محورهای کنفرانس رتبه بندی و مدیریت ریسک اعتباری

تاثیر رتبه­ بندی اعتباری در بهبود فضای کسب و کار کشور
نقش رتبه بندی اعتباری در توسعه تأمین مالی در بازار سرمایه
نقش رتبه ­بندی و مدیریت ریسک اعتباری در سیستم بانکی
نقش رتبه ­بندی اعتباری در بهبود شفافیت بنگاه های اقتصادی
جایگاه مؤسسات رتبه­ بندی اعتباری در اقتصاد کشور

زمانبندی کنفرانس

97/5/1  پذیرش مقالات

97/5/9 شروع ثبت نام در کنفرانس

97/7/10 پایان زمان پذیرش مقالات

97/718 برگزاری کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس

دکتر حسن قالیباف اصل (مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران)
دکتر علی سنگینیان (رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران)
دکتر سید علی حسینی (مدیرعامل شرکت بورس انرژی)
دکتر علی رحمانی (معاونت مالی و اداری دانشگاه الزهرا)
دکتر مصطفی امید قائمی (مدیرعامل گروه سرمایه گذاری اهداف)
دکتر رضا یاری فرد (مدیرکل ریسک بانک ملت)
دکتر محمدرضا عربی مزرعه شاهی (مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان)
دکتر امین الله فرهادی (مدیرعامل مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران)
دکتر رضا شیرزادی (عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی)
دکتر مسعود عزیزخانی (عضو هیات علمی دانشگاه تاسمانیا)
دکتر مشایخ (رئیس گروه حسابداری دانشگاه الزهرا)
دکتر رضا داغانی (مدیر مسئول نشریه تحلیل مالی)
دکتر شاهرخی (پژوهشگر)

حامیان کنفرانس

شرکت بورس و اوراق بهادار تهران
مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران
بیمه آسیا
شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
دانشگاه الزهرا
نشریه تخصصی تحلیل مالی

حامیان رسانه ای